Certificatul de Situatie de Urgenta-1

Ordinul nr. 791/2020

privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă

operatorilor economici a căror activitate este afectată

în contextul pandemiei SARS-CoV-2

Act normativ publicat în Monitorul Oficial al României nr. 248 din 25.03.2002, Partea I.

Ce este Certificatul de Situație de Urgență (CSU)

CSU poate fi folosit în relațiile cu terți și va atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (COVID-19).

Prin CSU, operatorii economici pot beneficia de facilități de natură fiscală, oferite de instituțiile administrației publice centrale sau locale, poate fi folosit în relația cu instituțiile financiar-bancare și de leasing (IFN-uri) sau cu orice alte instituții publice.

Totodată, CSU poate fi folosit în vederea obținerii indemnizațiilor de șomaj tehnic, acordate operatorilor economici, la cerere, de către Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, în cuantum de 75% din salariul de bază al salariaților (în limita a 4.041,75 LEI).

Indemnizaţiile pentru șomaj tehnic se acordă operatorilor economici pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data 21.03.2020.

CSU mai poate fi folosit și în renegocierea anumitor contracte, sau în orice relație cu alți operatori economici.

Potrivit proiectului de act normativ, acordarea CSU se realizează doar pe perioada instituirii stării de urgență decretată de Președintele României, fiind valabil pe toată perioada anului acordării.

Condiții pentru emiterea CSU

 1. CSU TIP I (ALBASTRU)

Operatorii economici trebuie să fi fost nevoiți să întrerupă activitatea total dau parţial, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii (respectiv ca urmare a Ordonanței militare nr. 1/17.03.2020, Ordonanței militare nr. 2/21.03.2020, Ordonanței militare nr. 3/24.03.2020).

Acordarea CSU se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic.

sau

 1. CSU TIP 2 (GALBEN)

Operatorii economici trebuie să fi fost nevoiți să reducă activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi, cumulativ, nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor.

Acordarea CSU în această situație, se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează:

o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020;

şi

nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

IMPORTANT:

Trebuie subliniat faptul că în cadrul acţiunilor de inspecţie şi control desfăşurate de către organele abilitate, acestea vor verifica inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declaraţiei pe propria răspundere prevăzută mai sus.

În situația în care se identifică suspiciuni rezonabile privind obţinerea CSU cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competenţelor.

Autoritatea emitentă

Eliberarea Certificatelor de Situație de Urgență (CSU) se va face de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), la cererea operatorilor economici a căror activitate este afectată de pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19)..

Solicitarea se va face exclusiv online, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, platformă ce va conține o secțiune dedicată în acest scop (proiectul de act normativ prevede că platforma online va fi operațională în termen de 5 zile de la publicarea actului în Monitorul Oficial – 25.03.2020).

Toate documentele încărcate în aplicația online vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului economic, sau de către împuternicitul acestuia.

Eliberarea CSU se va face automat, electronic, după validarea cererii de către sistem.

CSU sunt valabile fără semnătură şi ştampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma online, după serie şi număr.

Documente și informații necesare

 • Datele de identificare ale operatorului economic;
 • Datele de contact ale operatorului economic;
 • Certificatul Unic de Înregistrare al operatorului economic;
 • CI reprezentant legal;
 • Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat.
 • Împuternicirea, în cazul în care persoana care semnează electronic documentele nu este reprezentantul legal al operatorului economic;

Cu ce vă putem ajuta?

SORA ȘI ASOCIAȚII SCA asigură, pe această cale, toți partenerii, colaboratorii, dar mai ales clienții de continuitatea serviciilor juridice în acest context atipic, din punct de vedere economic și social, adoptându-se, în acest sens, toate măsurile logistice necesare în vederea desfășurării activității în condiții optime, fără întrerupere.

Astfel, SORA ȘI ASOCIAȚII SCA oferă servicii de consultanță și asistență operatorilor economici în vederea formulării cererii de acordare a Certificatului de Stare de Urgență.

În acest sens, oricând este necesar, echipa SORA ȘI ASOCIAȚII SCA, poate veni în întâmpinarea clienților prin stabilirea unor întâlniri online, astfel încât riscul de expunere la epidemia SARS-CoV-2 (COVID-19) să fie minim.

UPDATE 25.03.2020 – in Monitorul Oficial 248 din 25.03.2020 a fost publicat Ordinul Ministrului Economiei privind procedura de acordare a certificatelor de situatii de urgenta a operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2

Oferim gratuit textul legii…

17.03.2020 PROIECT

Hotărâre de Guvern

privind acordarea de certificate de situație de urgență (CSU)

de către MEEMA, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Atenție, actul normativ nu este încă publicat în Monitorul Oficial al României, astfel că pot interveni modificări în ceea ce privește informațiile de mai jos.

Ce este Certificatul de Situație de Urgență (CSU)

CSU poate fi folosit în relațiile cu terți și va atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (COVID-19).

Prin CSU, operatorii economici pot beneficia de facilități de natură fiscală, oferite de instituțiile administrației publice centrale sau locale, poate fi folosit în relația cu instituțiile financiar-bancare și de leasing (IFN-uri) sau cu orice alte instituții publice.

Totodată, CSU poate fi folosit și în renegocierea anumitor contracte, sau în orice relație cu alți operatori economici.

Potrivit proiectului de act normativ, acordarea CSU se realizează doar pe perioada instituirii stării de urgență decretată de Președintele României, fiind valabil pe toată perioada anului acordării.

Operatorii economici eligibili pentru Certificatul de Situatii de Urgenta

Operatorii economici care au activitatea principală (înregistrată la ONRC) în următoarele sectoare:

 • Transport;
 • Turism;
 • Horeca;
 • Organizări evenimente;
 • Publicitate;
 • Învățământ privat și activități adiacente;
 • Industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei;
 • Servicii destinate populației.

Se menționează în proiectul de act normativ, faptul că se va stabili, prin Ordin al ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, o listă a codurilor CAEN eligibile.

Condiții de acordare a Certificatului de Situatie de Urgenta

Operatorul economic va trebui motiveze solicitarea de eliberare CSU, să justifice nevoia eliberării CSU, precum și să furnizeze date referitoare la situațiile financiare în susținerea necesității eliberării CSU.

În acest sens, se prevede o perioadă de eliberare CSU de 5 zile lucrătoare în cazul operatorilor economici ce înregistrează pierderi de cel puține 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării,

iar în cazul operatorilor economici a căror pierdere este mai mică de 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării, termenul de eliberare poate depăși 5 zile lucrătoare dar nu mai mult de 20 de zile lucrătoare.

Autoritatea emitentă

Eliberarea Certificatelor de Situație de Urgență (CSU) se va face de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), la cererea operatorilor economici a căror activitate este afectată de pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19)..

Solicitarea se va face exclusiv online, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, platformă ce va conține o secțiune dedicată în acest scop (proiectul de act normativ prevede că platforma online va fi operațională în termen de 5 zile de la publicarea actului în Monitorul Oficial).

Toate documentele încărcate în aplicația online vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului economic, sau de către împuternicitul acestuia.

Documente și informații necesare

 • Datele de identificare ale operatorului economic;
 • Datele de contact ale operatorului economic;
 • Motivul solicitării CSU, justificarea nevoii acestuia;
 • Certificatul Unic de Înregistrare al operatorului economic;
 • CI reprezentant legal;
 • Împuternicirea, în cazul în care persoana care semnează electronic documentele nu este reprezentantul legal al operatorului economic;
 • Balanța contabilă (certificată de reprezentantul legal și de contabil, în măsura în care există) pe luna în care s-a observat scăderea încasărilor;
 • Balanța contabilă (certificată de reprezentantul legal și de contabil, în măsura în care există) la care se face referire în raportare;
 • Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă veridicitatea informațiilor și documentelor încărcate – modelul declarației va fi disponibil pe portalul pe care se va încărca și cererea de eliberare;
 • Certificat constatator eliberat de ONRC;

Suplimentar pentru operatorii economici în cazul cărora pierderile sunt sub 40%:

 • Documente justificative din care să rezulte dificultatea operatorului economic prin prisma apariției situației de urgență (de exemplu: registru încasări-plăți; registrul de casă; registru jurnal; extrase de cont; declarații fiscale).

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

You May Also Like

UE-Coronavirus-Romania

UE – CORONAVIRUS – ROMANIA Fara a fi eurosceptici devine foarte clar ca Uniunea Europeana nu a putut gestiona aceasta criza, dand dovada de lipsa